funcionament

5a. Tarda d'Scrabble de Festa Major

Funcionament

1-. Tots els jugadors seran representats per una targeta de cartró en la qual hi constarà el seu nom i que emplenaran en el moment que vulguin jugar

2-. Aquesta targeta serà la que s'utilitzarà durant els sorteigs per fixar els jugadors de tots els taulells i el nom serà el que identificarà els jugadors en els quadres de classificació.

3-. El sorteig definirà per ordre estricte d'aparició els taulells de joc, els seus participants i l'ordre que ocuparan amb la finalitat d'omplir el major nombre de taulells de 4 i de 3 jugadors, intentant evitar que quedin taulells de 2.

4-. El primer jugador del sorteig de cada taulell serà el primer a obrir el joc i qui apuntarà l'acta de la partida.

5-. El sistema de puntuació de les partides serà el que marquen les regles bàsiques del joc de l'Scrabble.

6-. El sistema de puntuació per als quadres de classificació es basarà en la puntuació CUSCA (Coeficient Unificat d'Scrabble en Català Amitjanat). La puntuació CUSCA serà el referent de classificació de tots els jugadors independentment de les puntuacions, sumades o amitjanades, de les partides que hagi realitzat durant totes les partides en que hagi participat. La puntuació CUSCA s'obté de multiplicar el nombre de punts obtinguts en una partida pel nombre de jugadors del taulell i el resultat dividir-lo pel nombre de partides que hagi realitzat el jugador durant el campionat fins aquell moment.